Druhé kolo senátních voleb.

Ivo Šanc

Ivo Šanc

Tento pátek 14. 10. a sobotu 15. 10. se koná druhé kolo senátních voleb. Volební lístky dostanete přímo ve volebních místnostech. Rozhodovat se bude mezi I. Šancem z Kutné Hory a M. Strnadem z Čáslavi. Přijďte prosím k volbám, dejte hlas Kutné Hoře, volte Ivo Šance.

Předem děkujeme za pomoc.

Citujeme z Facebooku:
Druhé kolo senátních? Jsou momenty, kdy by měly jít osobní antipatie stranou, a člověk by se měl oprostit od vnitřních pocitů. Mohu mít proti některému z kandidátů mnoho výhrad, ale faktem zůstává, že jsem Kutnohorák, a jako takový mám volbu jasnou. Od doby, co je pan Strnad senátorem, alespoň co mám možnost jako nečáslavák sledovat, jeho město jde nahoru, i na úkor Kutné Hory. Čáslavákům to samozřejmě přeju, ale rád bych, aby v dalším období byl někdo, kdo bude bojovat i za Kutnou Horu. Proto můj hlas zůstane v tomhle městě!

Ivo Šanc

Žádné komentáře

KH TEBIS II

Koubsky_ml_180Musím upozornit na nebezpečí, které hrozí společnosti KH TEBIS s.r.o., provozovateli soustavy centrálního zásobování teplem. Musím varovat, že pokud bude nové vedení společnosti KH TEBIS postupovat i nadále tak, jak v médiích naznačuje a zdraží teplo, ohrozí tím v budoucnu celé tepelné hospodářství, které město Kutná Hora vlastní.

Pominu dramatická prohlášení nového jednatele o tom, co v KH TEBIS objevil provedený účetní audit, protože snížení vlastního kapitálu a zrušení rezervního fondu bylo s auditory konzultováno již na jaře roku 2014 a následně tento krok schválila rada města na zasedání  v dubnu a potom znovu (současná rada města) v prosinci 2014.

Co je daleko nebezpečnější, je tvrzení, že cena tepla na rok 2015 byla stanovena populisticky pod skutečnými náklady, společnosti proto prý hrozí další ztráta a nový jednatel bude nucen cenu tepla zvýšit. To není pravda. Cena tepla na rok 2015 byla vypočítána v prosinci předchozího roku, náklady byly kalkulovány podle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a na průměrné množství prodaného tepla za poslední tři roky.

Pan Pilc napsal, že budoucnost společnosti vidí v připojení nových zákazníků a zvýšení prodeje tepla. O to se snažíme již několik let.

V roce 2014 jsme připojili nové odběratele s plánovaným odběrem 3 500 GJ (1,7 mil. Kč). Na rok 2015 jsme připravili připojení SPŠ a VOŠ Kutná Hora s plánovaným odběrem více než 3 000 GJ (1,5 mil. Kč). Také proto mohla být na rok 2015 kalkulována cena 568,- Kč za 1GJ.

Pokud bude cena tepla zvýšena, nejenom, že nikoho dalšího k soustavě CZT nepřipojíte, ale nebezpečně vytvoříte podmínky k odpojování, následnému dalšímu zdražování a nakonec k rozpadu celého městského tepelného hospodářství.

Město Kutná Hora počítá ve svém rozpočtu s vysokým nájmem z KH TEBIS ve výši 10 890 000,- Kč. Bez ohledu na počasí a tím také bez ohledu na množství prodaného tepla.

Například v roce 2014 byl TEBIS účetně ve ztrátě, ale město dostalo 149 korun z každé prodané jednotky tepla (více než 25%), celkem 10 890 000,- Kč.

Příští rok (2016) už si město tak velké nájemné vzít nemůže. Podle Cenového rozhodnutí ERÚ bude muset být sníženo téměř o 1,5 milionu korun.

Nazor_Koubsky_GRAF_KHTEBIS_03172015

I když jsou letošní teploty opět výrazně nadprůměrné, není žádný důvod vyvolávat paniku, strašit ztrátou a zvyšovat cenu tepla. Aktuálně by stačilo například jen o deset procent snížit rozpočtované nájemné městu na 9 800 000,- Kč a o dalších pět procent snížit mzdové náklady KH TEBIS, na  4 940 000,- Kč. Takové řešení bych navrhoval já.

Současné vedení KH TEBIS, jednatel pan Pilc a předseda dozorčí rady pan Fedorovič, však bohužel naslouchají bývalému jednateli a současnému členu dozorčí rady panu Gajdošovi. Je pravda, že on jediný z nich je v teplárenství odborníkem, ale uvědomte si prosím, jak v posledních letech společnost KH TEBIS řídil.

V roce 2010 například zaměstnal svého bratra na pozici technika. Přestože pan bratr neměl žádnou technickou kvalifikaci, mzdové náklady jen na něj byly 956 000,- Kč za jeden rok (2011). V roce 2012 pan Gajdoš svému bratrovi mzdu dokonce ještě o 4% zvýšil.

Znovu opakuji, není nutné zvyšovat cenu tepla, stačí přiměřeně snížit nájemné a mzdové náklady!

Karel Koubský, zastupitel

Žádné komentáře